SSS CTS Web Interface

Carpale tunnel operatie: welke resultaten kunt u verwachten?

Beste patiënt. Als u overweegt een operatie te ondergaan voor uw klachten aan de carpale tunnel is het belangrijk te weten wat de resultaten zijn van deze behandeling. Via deze pagina willen wij u zo precies mogelijk hierover informeren.

Om een voorspelling te doen van de resultaten van de operatie voor u persoonlijk, kunt u hier beneden enkele gegevens over uzelf en uw klachten invullen. Deze gegevens zijn door middel van machine learning berekend als belangrijke factoren die een invloed hebben op de voorspelling. Op basis van deze gegevens, die we combineren met de uitkomsten van reeds geopereerde patiënten, komen we tot een zo goed mogelijke schatting van wat u als resultaat kunt verwachten van de behandeling.

Voorlopige voorspelling klachten

1. Vul hier uw gegevens in voor een voorspelling

Klik hier om deze score te berekenen
Uw BCTQ Symtom Severity Scale Score is (neem dit getal over in het tekstvak hierboven):
Bedankt! Rechts kunt u bij predictie uitkomst zien wat uw voorspelling is.
Oops! Er ging iets mis, probeert u het dadelijk even opnieuw.

2. Bekijk hier de voorspelling

De exacte kans dat uw klachten zullen verbeteren is:
* Hierbij nemen we alle soorten klachten samen, zoals, pijn, gevoelloosheid, slechte nachtrust, etc.
* Met verbeteren wordt een merkbare verbetering van de klachten bedoelt.

Informatie over hoe de voorspelling wordt gemaakt

Het maken van een voorspelling

U krijgt dus een voorspelling te zien op basis van vergelijkbare patiënten voor u. Dit kan u helpen om een keuze te maken. De voorspelling is de meest waarschijnlijke uitkomst voor u, maar het is niet zeker dat deze uitkomst ook bij u op gaat treden.

Elke voorspelling heeft altijd onzekerheid. De voorspelling houdt bovendien geen rekening met alle unieke omstandigheden van u en uw aandoening. Daarom blijft het gesprek met uw arts de belangrijkste plek om uw opties te bespreken. De voorspelling die we maken kan u helpen bij het maken van uw keuze.

Wat betekent het om te "verbeteren"?

De indeling van of een patiënt wel of niet verbeterd is bepaald aan de hand van de verandering van de score op de "Symptom Severity Score" vragenlijst.
Omdat de groep patiënten die verslechtert na de operatie zo klein is word deze samengevoegd met de groep die niet verbeterd. Als een patiënt 0.8 punten verbetert op de vragenlijst delen wij die in bij de groene groep. Is het tussen 0 en 0.8 punten, blijft het gelijk. Als de score lager is dan voorheen is de patiënt verslechtert.
De persoonlijke voorspelling geeft weer of u in de groene of in de blauwe groep komt.

Deze website is nog een proefversie.
Wij zouden graag horen wat uw ervaringen zijn.

Daarom vragen we u het gebruik van deze interface te evalueren via de onderstaande knop?
Bij voorbaat dank! - Hand-Wrist Study Group